Austevoll kommune

Melding til kommunen

Melding til kommunen

Har du konkrete spørsmål til ein søknad du kan søke om sjølv eller ønskar du å senda inn ein generell melding til plan- og byggesaksavdelinga, kan du nytta elektronisk skjema under:

Melding til kommunen

Eventuelt kan du senda e-post til planogbygg@austevoll.kommune.no og be om rettleiing (hugs å merka e-posten med kva det gjeld, gnr./bnr. og legg med eventuelle vedlegg som foto, kart, etc.).

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 14:30

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)