Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Melding til kommunen

Melding til kommunen

Har du konkrete spørsmål til ein søknad du kan søke om sjølv eller ønskar du å senda inn ein generell melding til plan- og byggesaksavdelinga, kan du nytta elektronisk skjema under:

Melding til kommunen

Eventuelt kan du senda e-post til planogbygg@austevoll.kommune.no og be om rettleiing (hugs å merka e-posten med kva det gjeld, gnr./bnr. og legg med eventuelle vedlegg som foto, kart, etc.).

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 14:30

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)