Austevoll kommune

Rettleiing gebyr

Rettleiing gebyr

Handsaming av bygge-, dele- og dispensasjonssaker er ei gebyrbelagt teneste.


Gebyret vert vedteke årleg i eit eiget «gebyrregulativ for plan- og byggesaker». Det er regulativet for det året du sender inn søknaden som vert lagt til grunn, så om søknaden t.d. kjem inn 31.12.2018 blir gebyrregulativ for 2018 lagt til grunn, mens om søknaden kjem inn 02.01.2019 så er det 2019-regulativet som vert lagt til grunn. Ein har sjølv ansvar for at søknaden kjem inn i ønska år.

Gjeldande gebyrregulativ for inneverande år. (PDF, 283 kB)

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker (i fjor). (PDF, 806 kB)

 

Kontaktinfo

Plan- og byggesaksavdeling
E-post
Telefon 55 08 11 00

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:

Måndag til og med onsdag og fredag:
kl. 10:00 til 14:00

Torsdag: Send førespurnad per e-post.

Telefonvakt Plan- og byggesak: telefon 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no


Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast til: 
postmottak@austevoll.kommune.no

Du kan også også sende elektronisk melding til kommunen ved å trykke her.