Austevoll kommune

Rettleiing gebyr

Rettleiing gebyr

Handsaming av bygge-, dele- og dispensasjonssaker er ei gebyrbelagt teneste.


Gebyret vert vedteke årleg i eit eiget «gebyrregulativ for plan- og byggesaker». Det er regulativet for det året du sender inn søknaden som vert lagt til grunn, så om søknaden t.d. kjem inn 31.12.2018 blir gebyrregulativ for 2018 lagt til grunn, mens om søknaden kjem inn 02.01.2019 så er det 2019-regulativet som vert lagt til grunn. Ein har sjølv ansvar for at søknaden kjem inn i ønska år.

Gjeldande gebyrregulativ for inneverande år. (PDF, 283 kB)

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker (i fjor). (PDF, 806 kB)

 

Gebyr dele-, bygge- og plansaker

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 14:30

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)