Austevoll kommune

Vatn og avløp

Vatn og avløp


Austevoll kommune har ikkje offentleg vass- og avløpforsyning.

Spørsmål og godkjenning for tilknytning til private vassverk og avløpsanlegg må rettast tiltakshavar av, eller selskapet som, driftar anlegget/verket.

Ved søknad til kommunen må du først finna ut kva vass-/avløpsanlegg du ønsker å knyta deg til/etablera og ta kontakt med privat leverandør for å verifisera kostnadar og moglegheit for tilknytning (e-post frå leverandør vert normalt akseptert). Du må og hugsa å sjekka krav til sløkkevatn og be om dokumentasjon på vassmengde i vassnettet (liter per sekund) og nærliggande vasskummar. All dokumentasjon må sendast kommunen iht. søknad.

Ved søknad om byggetiltak må du hugsa å finna ein løysing for overvatn som ikkje medføra ulempe for nabo.

Største leverandør av vatn og avløp i kommunen er Austevoll Vatn og avløp SA (AVA).

Heimesida til AVA: http://akava.no/
E-post AVA: avapost@aksa.no

Fann du det du leita etter?