Økonomikontor

Sentrale ansvarsområde er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring, drifts- og investeringsoppfølging, løn.

Vidare arbeider økonomiavdelinga med rapportering av resultat, prognosar og nøkkeltal, rekneskap, analysearbeid, rådgjeving og bistand.

Kontaktinfo

Thomas Martin Larsen
Konstituert kommunedirektør
E-post
Mobil 41 16 14 34
Anne Gerd Engelsen
Lønsansvarleg
E-post
Telefon 55 08 11 32
Jeanett Bjånes
Spesialkonsulent løn
E-post
Telefon 55 08 11 33
Patrycja Sæle
Spesialkonsulent økonomi
E-post
Telefon 55 08 11 28
Tove Espedal
Spesialkonsulent økonomi
E-post
Telefon 55 08 11 25