Austevoll kommune

Barnevernvakt – akuttberedskap

Barnevernvakt – akuttberedskap

Austevoll barnevernteneste har per dags dato ikkje ein eigen akuttberedskapsordning og er berre tilgjengeleg i vanleg kontortid.

Informasjon og hjelp kan du finna på nettsida til Barnevernvakten

Utanom kontortid:

Ta kontakt med alarmtelefonen for barn og unge.

Ring til politiet på 02800 dersom det er behov for øyeblikkeleg hjelp.

Kontaktinfo

Liv Iren Birkeland
Leiar barneverntenesta i Austevoll
E-post
Telefon 55 08 14 11
Mobil 482 12 790

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Barneverntenesta,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø