Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Rettleiing og førebygging

Foreldrerettleiing og førebyggande tiltak

I barneverntenesta ynsker vi å hjelpa deg og dine tidleg, før det blir akutt, slik at det ikkje blir vonde situasjoner for barn og familier.

Som regel er det best at barn får vokse opp i sin eigen heim. Vi skal derfor alltid først vurdera om det er mogleg å hjelpa mor eller far og familien med å fungera betre.

Førebyggande tiltak

  • Råd og rettleiing for familien i ein avgrensa eller lengre periode
  • Hjelp til å koordinera tiltak for barn med ulike behov. Når fleire hjelpeinstansar er med, koordinerar vi som oftast tiltaka slik at det blir best mogleg totalt.
  • Økonomisk stønad til barnet slik at det kan delta i for eksempel fritidsaktivitetar.
  • Avlastning ved plass i barnehage, skulefritidsordning og liknande
  • Støttekontakt
  • Besøksheim

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med barnevernstenesta.

Kontaktinfo

Liv Iren Birkeland
Leiar barneverntenesta i Austevoll
E-post
Telefon 55 08 14 11
Mobil 482 12 790
Ester Eliassen
E-post
Telefon 55 08 14 14
Mobil 468 04 300
Charlotte Haukanes
E-post
Telefon 55 08 14 04
Mobil 974 65 067
Ingrid Blindheim Haugland
E-post
Telefon 55 08 14 08
Mobil 453 77 242
Sissel Kristin Leigland
E-post
Telefon 55 08 14 12
Mobil 475 19 773

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Barneverntenesta,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?