Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Dagsenter for eldre med demens

Dagsenter for eldre med demens

Dagsenter er eit tilbod til eldre heimebuande som har demens eller der det er mstanke om demens. Dagsenteret held til ved Austevoll pleie- og omsorgsenter.  Du vert henta heime og køyrd heim igjen. Ved dagsenteret får du servert middag og ettermiddagskaffi, i tillegg til at du får tilbod om trim og andre aktivitetar og sosialt samvær.  

Dagsenter for eldre med demens

Kontaktinfo

Anita Johannesen Bjørkelund
Telefon 55 08 14 06
Mobil 976 52 135

Opningstider

Kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Birkelandsvegen 2
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?