Austevoll kommune

Ergoterapi

Kva gjer ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper menneske til å fungera optimalt i kvardagen når dei  har problem med daglege gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller annan funksjonsnedsetting.

Ergoterapi

Kontaktinfo

Laila Fondenes Taraldsen
Leiar ergo- og fysioterapitenesta
E-post
Telefon 55 08 14 16
Mobil 913 92 968