Austevoll kommune

Hjelpemiddel for lengre perioder

Hjelpemiddel for lengre perioder

Dersom du har eit varig behov for et teknisk hjelpemiddel (over to år), kan du søka NAV om varig utlån. Søknaden må innehalda ei fagleg vurdering av behova dine..

Hjelpemiddel langtidsleige