Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Hjelpemiddel for lengre perioder

Hjelpemiddel for lengre perioder

Dersom du har eit varig behov for et teknisk hjelpemiddel (over to år), kan du søka NAV om varig utlån. Søknaden må innehalda ei fagleg vurdering av behova dine..

Hjelpemiddel langtidsleige