Austevoll kommune

Digihelsestasjon

Digihelsestasjon

 
Frå januar 2022 innfører Austevoll kommune Digihelsestasjon i helsestasjon- og skulehelsetenesta. Dette gjer det mogleg for innbyggarane å kommunisera med helsestasjon- og skulehelsetenesta på nett. 

Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen til barnet ditt via HelseNorge. Du kan få varsel om ny time, påminningar og mogleigheit til å avbestilla timar på nettet.

Sjå video for ytterlegare informasjon.