Austevoll kommune

God helse-felles ansvar (prosjekt)

God helse-felles ansvar

Prosjekt for å redusera overvekt hos barn og unge.

Overvekt hos barn og unge er ein aukande problem både nasjonalt og kommunalt. Frå 2016 har Austevoll kommune hatt eit prosjekt for å fremja helse blant barn og unge.

Prosjektet er eit samarbeid mellom helsesøstertenesta og fysioterapitenesta.

Målet med prosjektet er å kunne hjelpe familiar som har eit overvektig barn eller ynsker å førebygga dette, og som ynsker hjelp til å kome i gong med ei livsstilsendring. På lang sikt vil målet vera å redusera førekomsten av overvekt og inaktivitet hos barn og ungdom i Austevoll kommune.

«God helse-felles ansvar» er ei pakkeløysing, der familiar og/eller barn har samtaler og kosthaldsrettleiing hos helsesøster, i tillegg til gruppetrening og individuell oppfølging hos fysioterapeut. Ved behov vil fastlege kunne vera hjelp på vegen.

All kostholdsrettleiing vil vera i samsvar med nasjonale kosthaldsråd frå Helsedirektoratet.

Treningsgruppene vil variera i innhald frå gong til gong og det vil vera nokonlunde lik alder på deltakarane. Treninga har som mål å gje meistringskjensle og treningsglede.

Om du meiner dette kan vera noko for ditt barn, eller du har spørsmål, ta gjerne kontakt med helsesyster Astrid Marlen Sivertsen.

Kontaktinfo

Astrid Marlen Sivertsen
Helsesøster
Telefon 55 08 10 70
Mobil 408 00 158

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?