Austevoll kommune

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod for alle barn frå 0-5 år, og er ein del av kommunens helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Tenesta skal betre forutsetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivsel, velvære og meistring av de utfordringane menneske møter i kvardagen. Helsesøstertenesta skal og  førebyggje sjukdom og skade.

Familiens ressursar og eige ansvar er sentrum, og helsesøsters rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Helsesøsterkonsultasjonen vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samt rettleiing og samtale rundt utviklinga til barnet. I tillegg er det rom for foreldra å ta opp ting som dei lurer på eller er opptekne av i forhold til barnet og familiesituasjonen.

Etter samtykke frå familien kan helsesøster samarbeide med:

  • Jordmor
  • Fastlege
  • PPT
  • Psykisk helse
  •  Psykolog
  • Fysioterapeut
  • Barnevern

Helsestasjon for barn 0-5år

Opningstider:

Kvardagar frå klokken 08.00-16.00
(1 mai- 15 septemer frå kl. 08.00-15.00)
Stengt i helger og heilagdagar.
 

Kontakt oss

Telefon: 55 08 10 70/ 55 08 10 71

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Kontaktinfo

Austevoll helsestasjon
Telefon 55 08 10 70
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjontenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 952 14 473
Ingunn Storebø
Helsesøster
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 901 81 664
June Drønen Møgster
Helsesøster
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 958 52 830
Astrid Marlen Sivertsen
Helsesøster
Telefon 55 08 10 70
Mobil 408 00 158

Åpningstider

Kvardagar frå klokken 08.00-16.00
(1 mai- 15 septemer frå kl. 08.00-15.00)
Stengt i helger og heilagdagar.

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fant du det du leita etter?