Austevoll kommune

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod for alle barn frå 0-5 år, og er ein del av kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Tenesta skal betre forutsetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivsel, velvære og meistring av de utfordringane menneske møter i kvardagen. Tenesta skal og førebyggje sjukdom og skade.

Familien sine ressursar og eige ansvar er sentrum, og helsesjukepleiar rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Konsultasjonen med helsesjukepleiar vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samt rettleiing og samtale rundt utviklinga til barnet. I tillegg er det rom for foreldra å ta opp ting som dei lurer på eller er opptekne av i forhold til barnet og familiesituasjonen.

Etter samtykke frå familien kan helsesjukepleiar samarbeide med:

  • Jordmor
  • Fastlege
  • PPT
  • Psykisk helse
  •  Psykolog
  • Fysioterapeut
  • Barnevern

Helsestasjon for barn 0-5år

Opningstider:

Kvardagar frå klokken 08.00-16.00
Fredagar 08.00 - 15.30
(1 mai- 15 septemer frå kl. 08.00-15.00)
Stengt i helg og heilagdagar.

Kontakt oss

Telefon: 55 08 10 70/ 55 08 10 71

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Kontaktinfo

Austevoll helsestasjon
Telefon 55 08 10 70
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjontenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 922 01 990
Ingunn Storebø
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 901 81 664
June Drønen Møgster
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 958 52 830
Astrid Marlen Sivertsen
Helsesjukepleiar
Telefon 55 08 10 70
Mobil 408 00 158

Opningstider

Kvardagar frå klokken 08.00-16.00
(1 mai- 15 septemer frå kl. 08.00-15.00)
Stengt i helger og heilagdagar.

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø