Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for deg mellom 13 og 23 år.

Tilbodet skal vera enkelt å oppsøkje, og ein stad du vert teken på alvor med dine små og store helseproblem og utfordringar.

Helsestasjon for ungdom

Kontaktinfo

Torill Fagerbakke Bruntveit
Helsesøster
Telefon 55 08 10 71
Mobil 922 61 588
Vibeche Storebø
Jordmor
E-post
Mobil 902 58 169
Thomas Ingebrigtsen
Helsestasjonslege

Opningstider

Opningstider:  Torsdagar frå kl 14:30 til 16:30

Stengt heilagdagar og ferie.

Open dør og ingen timebestilling.

Velkomen!

Adresse

Besøksadresse:  

Helsestasjon for ungdom,

Austevoll Helsehus

Birkelandsvegen 6

5392 Storebø

Fann du det du leita etter?