Austevoll kommune

Psykolog for barn og unge

Psykolog for barn og unge

Austevoll kommune har eigen psykolog for born og unge mellom 0 – 20 år.

Psykolog for barn og unge  har kontor på helsestasjonen på helsehuset, men jobbar og ute på skulane.

Psykolog for barn og unge jobbar førebyggande og helsefremjande, og utfører lettare behandling av psykiske vansker og plagar.
Arbeidet med barn og unge inkluderar også rettleiing foreldre og lærarar.

Ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 55 08 10 70 om du ynskjer å kome i kontakt med psykolog for barn og unge.
Du kan og ta kontakt med helsesjukepleiar som jobbar i skulehelsetenesta, så formidlar dei kontakt vidare.

Kontaktinfo

Austevoll helsestasjon
Telefon 55 08 10 70
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjontenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 922 01 990

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø