Austevoll kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Velkomen til skulehelsetenesta i Austevoll kommune.
Austevoll kommune har 3 helsesjukepleiarar som jobbar i skulehelsetenesta, med fast trefftid på dei ulike skulane.

I trefftida har helsesjukepleiar «Open dør»,  det vil seie at helsesjukepleiar er tilgjengeleg for at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt, utan å bestille time på førehand. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du ynskjer å ta opp.

I tillegg til det generelle tilbodet til alle elevar vert det utført målretta helseundersøkingar av enkelte elevar ut i frå meldte/ observerte behov. Det vert også arbeida i grupper med elevane om ulike tema. Helsesjukepleiar samarbeider med skule, psykolog for barn og unge, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykkje frå føresette.

Skulehelsetenesta

Kontaktinfo

Hege Iren Austevoll
Leiar for helsestasjon- og skulehelsetenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 952 14 473

Trefftid

Kolbeinsvik Montessoriskule: Torsdagar  09.00 til 11.30
Austevoll vidaregåande skule / Austevoll maritime fagskule: Måndagar kl. 8:30 til 15.00

Torill Fagerbakke Bruntveit
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 922 61 588

Trefftid

Austevoll ungdomsskule: Tirsdag, onsdag og fredag frå kl.08.30 til 14.00
Storebø skule: Torsdag frå kl. kl.08.30 til 13.30 (1. - 4. trinn)

Sissel Tveit Haugland
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 906 24 194

Trefftid

Storebø skule: Tysdagar frå kl. 08.30 til 13.30
Fredagar frå kl. 09.00 til 11.30 (5. - 7. trinn)
Selbjørn skule: Mandag og torsdag frå kl. 09.00 til 13.30