Austevoll kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Velkommen til skulehelsetenesta i Austevoll kommune.
Austevoll kommune har 3 helsesøstre som jobbar i skulehelsetenesta, og har fast trefftid på dei ulike skulane.

I trefftida har helsesøster «Open dør»,  det vil seie at helsesøster er tilgjengeleg slik at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt utan å bestille time på førehand. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du ynskjer å ta opp.

I tillegg til det generelle tilbodet til alle elevar vert det utført målretta helseundersøkingar av enkelte elevar ut i frå meldte/ observerte behov. Det kan også arbeidast i grupper med elevane om ulike tema. Helsesøster samarbeider med skule, psykolog for barn og unge, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykkje frå føresette.

Skulehelsetenesta

Kontaktinfo

Hege Iren Austevoll
Helsesøster
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 952 14 473

Trefftid

Storebø skule: Torsdagar  08.30 til 13.30
Austevoll vidaregåande skule / Austevoll maritime fagskule: Måndagar kl. 8:30 til 15.00

Torill Fagerbakke Bruntveit
Helsesøster
E-post
Mobil 922 61 588

Trefftid

Austevoll ungdomsskule: Tirsdag, torsdag og fredag frå kl.08.30 til 14.00
Kolbeinsvik Montessoriskule: Annakvar mandag frå kl. 08.30 til 12.00

Sissel Tveit Haugland
Helsesøster
E-post
Mobil 906 24 194

Trefftid

Storebø skule: Tysdagar frå kl. 08.30 til 13.30
Selbjørn skule: Mandag og torsdag frå kl. 09.00 til 13.30

 

Fann du det du leita etter?