Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1 per 18. februar

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Bli støttekontakt

Bli støttekontakt

Austevoll kommune treng støttekontaktar til born, ungdom og vaksne.

Støttekontakt/fritidskontaktoppdrag er vanlegvis 2-5 timar pr. veke. Du kan søkja om eitt eller fleire oppdrag.  Dei som treng støttekontakt er born, ungdom, vaksne og eldre med særskilde behov.

 

Vi søkjer personar som har tid og kapasitet til å hjelpa nokon å få ein betre kvardag. Me krev inga formell utdanning, men at du trivs med å vera i lag med andre menneske, og har lyst til å engasjere deg for nokon som treng tilrettelegging i kvardagen. Døme på aktivitetar: Turar, sosial og fysisk trening, ulike arrangement, fritidsaktivitetar,  osv.  I somme høve kan det vera naudsynt med to støttekontaktar som jobbar saman.

Me legg vekt på, og jobbar for å finna gode ordningar med personar som trivst godt saman, for å få ordningar som fungerer over tid.

Søk om å bli støttekontakt

Kontaktinfo

Isabell Kopperud Botnevik
Telefon 55 08 14 07
Mobil 415 94 080
Edtih Rivenes Vik
Telefon 55 08 14 03
Mobil 977 91 126

Opningstider

Kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Birkelandsvegen 2
5392 Storebø