Austevoll kommune

Annan informasjon

Annan informasjon

NAV - Ventar du barn

NAV - Morskap/farskap og foreldreansvar

 

Folkehelseinstituttet anbefalar gravide over veke 12 å ta årets influensavaksine.

Ta kontakt med legekontoret ditt for vaksinering.