Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Er du gravid?

Er du gravid?

 

Første kontroll bør vera tidleg i svangerskapet (veke 8-10).
Vidare kontrollar er i veke 14, 18 ( ultralyd), 24, 28, 32, 36, 38, 40, 41.

Dette skjer på svangerskapskontrollane.

Jordmortenesta er eit gratis tilbod.

På grunn av nye personvernregler kan vi ikkje diskutere personlege eller medisinske tema på e-post eller per sms.

Vi oppfordrar deg heller til å ringe oss.

Jordmortenesta

Kontaktinfo

Vibeche Storebø
Leiar jordmortenesta
E-post
Mobil 902 58 169
Marit Skartveit
Jordmor
E-post

Opningstider

Her kan vi legge inn opningstid.

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus,
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

 

Postadresse:
Austevoll kommune,
Jordmortenesta,
Birkelandsvegen 2,

5392 Storebø

Fann du det du leita etter?