Austevoll kommune

Heimebesøk

Heimebesøk

Du kontaktar oss når du har født, og vi avtalar då heimebesøk 1-3 dagar etter at du er kome heim. 

Jordmor sjekkar barnet. Ho veg barnet, ser på hud, navle  og auge. Tema er amminga og fødselen.
Om det er behov for det kan sting sjekkast.  Det blir informert om vidare oppfølging av helsesøster. 

Målet er å legge til rette for ein trygg og roleg start for den nye familien, kontinuitet i svangerskaps- og barselomsorgen og god overføring til helsesøster.
 

Jordmor tar nyfødtscreening (føllingsprøve) etter avtale med sjukehuset.

Vektkontroll

Hjelp til amming

Gulsott hos nyfødte