Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Klage på pleie- og omsorgstenester

Klage på pleie- og omsorgstenester

Har du fått avslag på ei pleie-og omsorgsteneste du meiner å ha rett på, kan du klage. Vi går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endrast.

Om vedtaket ikkje vert endra etter handsaming , vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland  som avgjer saka. 

Klage på pleie- og omsorgstenster

Adresse

Klage sendas til:
Austevoll kommune
Helseservicekontoret
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø