Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Kreftomsorg

Kreftomsorg

Austevoll kommune har kreftkoordinator.

Kreft treff oss ulikt, med ulikt alvor og ulik kraft. Sjukdomen rammar familiar og einsamme, unge og gamle. Vi reagerer ulikt,  både fysisk og psykisk.
Når sjukdomen rammar blir mange problemstillingar aktuelle – utfordringar som endrar seg gjennom sjukdomsforløpet og som dei færraste av oss reflekterer over i ein vanleg, frisk kvardag.  
Å vita at nokon på heimstaden din kan gje råd og støtte i ein vanskeleg periode i livet, skapar tryggleik.

Kreftomsorg

Kontaktinfo

Kari Tveit Haugland
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 55 08 14 24
Mobil 958 38 869

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Psykisk helse/kreftkoordinator,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?