Austevoll kommune

Miljøtenesta

Miljøtenesta - Eidsbøen bufellesskap

Miljøtenesta er Eidsbøen bufellesskap som er samlokaliserte bustader tilknytta personalbase og utegruppa som tilbyr tenester til personar som bur heime, i eigne bustader eller kommunale tilrettelagte bustader.

Miljøtenesta - Eidsbøen bufellesskap

Kontaktinfo

Linn-Beathe Suphammer
Leiar Eidsbøen bufellesskap
E-post
Mobil 982 32 951

Adresse

Besøksadresse:

Eidsbøen bufellesskap,
Lindevika,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Eidsbøen bufellesskap,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø