Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Avlastningstiltak

Avlastningstiltak

Avlastingstiltak er eit tilbod til personar og familar med særleg tyngande omsorgsarbeid. Avlasting vert gjeve ut fra ulike behov og kan organiserast på ulike måtar. Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den einskilde omsorgsytar avgjere om det skal tilbys tenester i form av avlastningstiltak.

Avlastinga skal hindre overbelasting hjå omsorgsytar, gjere det mogleg å oppretthalde gode familerelasjonar, ivareta sosiale nettverk og gje høve til regelmessig fritid og ferie

Målsetting
Målsettinga er å virke førebyggande slik at du skal kunne gje tilfredsstillande hjelp til den omsorgstrengande over tid.

Avlastningstiltak

Kontaktinfo

Edtih Rivenes Vik
Telefon 55 08 14 03
Mobil 977 91 126
Isabell Kopperud Botnevik
Telefon 55 08 14 07
Mobil 415 94 080

Opningstider

Kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Birkelandsvegen 2
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?