Austevoll kommune

Psykiske helsetenester for vaksne

Psykisk helseteneste for vaksne

Psykiske problem er vanlege og omtrent halvparten av oss vil oppleva psykiske problem i løpet av livet. For dei aller fleste vil vanskane løysa seg. Får du hjelp tidleg er sjansen større for at du blir betre.

Psykisk helseteneste for vaksne gir hjelp og støtte til personar over 18 år som har ei psykisk liding. Kva tilbod du får er avhengig av kor alvorleg situasjonen din er, og kva som skal til for at du kan få det betre.

Vi kan tilby

  • Samtaler og personleg oppfølging
  • Støtte til mestring og betring
  • Hjelp til å finna meiningsfulle aktivitetar og lage struktur i kvardagen
  • Individuell plan (IP) og hjelp til å finna riktige tenester
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstansar

Psykisk helseteneste vaksne

Kontaktinfo

Mariann Birkeland
Leiar psykisk helse- rus og kreftomsorg
E-post
Telefon 55 08 14 23
Mobil 930 37 868

Alternativ mobil:930 37 868

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Psykisk helse,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø