Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Sjukeheimsplass

Sjukeheimsplass

Austevoll kommune har tilbod om sjukeheimsplass ved Austevoll pleie- og omsorgssenter. Dette er drifta av Aleris omsorg Austevoll. Vi tilbyr Korttidsopphald, avlastning og langtidsopphald ved Austevoll pleie- og omsorgssenter.Rehabilitering skjer ved at ein får punktvise tilsyn av fysioterapeut/ ergoterapeut.

Sjukeheimsplass

Kontaktinfo

Camilla Torsvik
Telefon 55 08 14 05
Mobil 903 65 414
Anita Johannesen Bjørkelund
Telefon 55 08 14 06
Mobil 976 52 135

Opningstider

Kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Birkealandsvegen 2
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?