Barnevernvakt – akuttberedskap

Har du behov for råd eller hjelp etter barneverntenesta sine opningstider kan du få hjelp frå barnevernvakta på 55 36 11 80.

Austevoll barnevernteneste har avtale med Bergen barnevernvakt som kan nåast på 55 36 11 80 utanom kontortid.

Informasjon og hjelp kan du finna på nettsida til Barnevernvakten

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Barneverntenesta,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø