Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon - Barnevern

Om de ynskjer å besøke barnevernstenesta så ring og avtal besøk på førehand

Medelaine Børtveit
E-post: madelaine.bortveit@austevoll.kommune.no
Telefon: 41559644

Charlotte Haukanes
E-post: charlotte.haukanes@austevoll.kommune.no
Telefon: 55 08 14 04
Mobil: 974 65 067

Ester Eliassen
E-post: ester.eliassen@austevoll.kommune.no
Telefon: 55 08 14 14
Mobil: 468 04 300

Ingrid Blindheim Haugland
E-post: ingrid.blindheim.haugland@austevoll.kommune.no
Telefon: 55 08 14 08
Mobil: 453 77 242

Christina Østervold Drivenes
E-post: christina.drivenes@austevoll.kommune.no
Telefon: 55 08 14 15
Mobil: 966 26 340