Kva gjer ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper menneske til å fungera optimalt i kvardagen når dei  har problem med daglege gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller annan funksjonsnedsetting.

 

Tilmeldingsskjema til SAPT for personar med syns og hørselsvanskar

Kontaktinfo

Laila Fondenes Taraldsen
Leiar ergo- og fysioterapitenesta
E-post
Mobil 91 39 29 68
Mariann Aase
Ergoterapeut
E-post
Telefon 55 08 14 18
Mobil 97 47 37 58

Kontaktperson kvardagsrehabilitering.

Mona Hausberg
Ergoterapeut
E-post
Telefon 55 08 14 16
Mobil 45 37 57 95

Kontaktperson 0 - 16 år

Opningstider

08:00-15:15

Adresse

Besøksadresse:

Ergo- og fysioterapitenesta,
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Ergo- og fysioterapitenesta,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø