Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Kva gjer ergoterapeuten?

Kva gjer ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper menneske til å fungera optimalt i kvardagen når dei  har problem med daglege gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller annan funksjonsnedsetting.

Kontaktinfo

Laila Fondenes Taraldsen
Leiar ergo- og fysioterapitenesta
E-post
Mariann Aase
Ergoterapeut
E-post
Telefon +47 55 08 14 18

Kontaktperson kvardagsrehabilitering.

Mona Hausberg
Ergoterapeut
E-post
Telefon +47 55 08 14 16

Kontaktperson 0 - 16 år

Opningstider

08:00-15:15

Adresse

Besøksadresse:

Ergo- og fysioterapitenesta,
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Ergo- og fysioterapitenesta,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø