Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Hjelpemiddel for lengre periodar

Hjelpemiddel for lengre periodar

Dersom du har eit varig behov for et teknisk hjelpemiddel (over to år), kan du søka NAV om varig utlån. Søknaden må innehalda ei fagleg vurdering av behova dine.

Nettsida til Austevoll arbeidssamvirke.

Kontaktinfo

Laila Fondenes Taraldsen
Leiar ergo- og fysioterapitenesta
E-post
Austevoll hjelpemiddellager Austevoll arbeidssamvirke

Ev. leiar Austevoll arbeidssamvirke 92 08 28 64