Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

God helse-felles ansvar

God helse-felles ansvar

Overvekt hos barn og unge er ein aukande problem både nasjonalt og kommunalt.

Målet med dette arbeidet er å hjelpe familiar som:

  • har barn med overvekt
  • ønsker å førebygge overvekt hos barn
  • ønsker hjelp med livsstilsendring

Målet  er  å redusere førekomsten av overvekt, fedme og inaktivitet hos barn og ungdom i Austevoll kommune.

God helse - felles ansvar - Inspirasjonshefte (PDF, 8 MB)

«God helse-felles ansvar» er ei pakkeløysing, der familiar og/eller barn har samtaler og får kosthaldsrettleiing hos helsesjukepleiar.

Ved behov kan helsesjukepleiar samarbeide med barnet sin fastlege.

All kostholdsrettleiing vil vere i samsvar med nasjonale kosthaldsråd frå Helsedirektoratet.

Ved spørsmål ta kontakt med helsesjukepleiar Astrid Marlen Sivertsen.

Kontaktinfo

Astrid Marlen Sivertsen
Helsesjukepleiar
Telefon +47 55 08 10 70

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø