Austevoll kommune

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod for alle barn frå 0-5 år, og er ein del av kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Familien sine ressursar og eige ansvar er i sentrum. Helsesjukepleiar si rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Konsultasjonen med helsesjukepleiar vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, foreldrerettleiing, samtale om søvn og mat, samt rettleiing og samtale rundt utviklinga til barnet. I tillegg er det rom for foreldra å ta opp ting som dei lurer på eller er opptekne av i forhold til barnet og familiesituasjonen.

Etter samtykke frå familien kan helsesjukepleiar samarbeide med:

  • jordmor
  • fastlege
  • PPT
  • psykisk helse
  • psykolog
  • fysioterapeut
  • barnevern

 

Kontaktinfo

Austevoll helsestasjon
Telefon 55 08 10 70
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjon-og skulehelsetenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 952 14 473
Ingunn Storebø
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 901 81 664
June Drønen Møgster
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 958 52 830
Astrid Marlen Sivertsen
Helsesjukepleiar
Telefon 55 08 10 70
Mobil 408 00 158

Opningstider

Kvardagar frå klokken 08.00-16.00
Fredagar 08.00 - 15.30
(1. mai- 15. september frå kl. 08.00-15.00)
Stengt i helg og heilagdagar.

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø