Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod for alle barn frå 0-5 år, og er ein del av kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Familien sine ressursar og eige ansvar er i sentrum. Helsesjukepleiar si rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Konsultasjonen med helsesjukepleiar vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, foreldrerettleiing, samtale om søvn og mat, samt rettleiing og samtale rundt utviklinga til barnet. I tillegg er det rom for foreldra å ta opp ting som dei lurer på eller er opptekne av i forhold til barnet og familiesituasjonen.

Etter samtykke frå familien kan helsesjukepleiar samarbeide med:

  • jordmor
  • fastlege
  • PPT
  • psykisk helse
  • psykolog
  • fysioterapeut
  • barnevern

Kontaktinfo

Austevoll helsestasjon
Telefon 55 08 10 70
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjon-og skulehelsetenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 95 21 44 73
Astrid Marlen Sivertsen
Helsesjukepleiar
Telefon 55 08 10 70
Mobil 40 80 01 58
Camilla Torsvik
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 45 33 02 35

Opningstider

Kvardagar: kl. 08.00-16.00
Fredagar: 08.00 - 15.30
(1. mai- 15. september frå kl. 08.00-15.00)
Stengt i helg og heilagdagar.

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø