Oppfølging av barn og unge med undervekt, overvekt og fedme

Overvekt hos barn og unge er eit aukande problem både nasjonalt og kommunalt.

Målet med dette arbeidet er å hjelpe familiar som:

  • har barn med overvekt
  • ønsker å førebygge overvekt hos barn
  • ønsker hjelp med livsstilsendring

Målet er å redusere forekomsten av overvekt, fedme og inaktivitet hos barn og ungdom i Austevoll kommune.

Inspirasjonshefte (PDF, 8 MB)

Kostverktøyet

Ved oppfølging får barn, unge og familiar tilbod om samtaler og kosthaldsrettleiing hos helsesjukepleiar.

Ved behov kan helsesjukepleiar samarbeide med barnet sin fastlege.

All kostholdsrettleiing vil vere i samsvar med nasjonale kosthaldsråd frå Helsedirektoratet.

Ved spørsmål ta kontakt med helsesjukepleiar Astrid Marlen Sivertsen.

Kontaktinfo

Astrid Marlen Sivertsen
Helsesjukepleiar
Telefon 55 08 10 70
Mobil 40 80 01 58

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø