Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Psykolog for barn og unge

Psykolog for barn og unge

Austevoll kommune har eigen psykolog for barn og unge mellom 0-20 år.

Psykolog for barn og unge  har kontor på helsestasjonen på helsehuset.

Psykologen jobbar førebyggande og helsefremjande, og utfører lettare behandling av psykiske vansker og plagar. Arbeidet med barn og unge inkluderar også rettleiing foreldre og lærarar.

Ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 55 08 10 70 om du ynskjer å kome i kontakt med psykolog for barn og unge.
Du kan og ta kontakt med helsesjukepleiar som jobbar i skulehelsetenesta, så formidlar dei kontakt vidare.

Kontaktinfo

Austevoll helsestasjon
Telefon +47 55 08 10 70
Hege Iren Austevoll
Leiar helsestasjon-og skulehelsetenesta
E-post
Telefon +47 55 08 10 71

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø