Skulehelsetenesta

Austevoll kommune har tre helsesjukepleiarar som jobbar i skulehelsetenesta, med fast trefftid på dei ulike skulane.

I trefftida har helsesjukepleiar «open dør»,  det vil seie at helsesjukepleiar er tilgjengeleg for at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt, utan å bestille time på førehand. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du ynskjer å ta opp.

I tillegg til det generelle tilbodet til alle elevar vert det utført målretta helseundersøkingar av enkelte elevar ut i frå meldte/ observerte behov. Det vert også arbeida i grupper med elevane om ulike tema. Helsesjukepleiar samarbeider med skule, psykolog for barn og unge, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykkje frå føresette.

Kontaktinfo

Skulehelsetenesta

Sissel T Haugland:
Måndag og torsdag, Selbjørn skule frå kl. 09.00 til 13.30.
Onsdag og fredag, Storebø skule frå kl. 09.00 til 13.30 ( 5.- til 7. trinn)

Torill Bruntveit
Tysdag onsdag, torsdag og fredag. Austevoll ungdomskule frå kl. 09.00 til kl. 14.00.

Malin Vassnes
Tysdag kl. 09.00 til 13.30, Storebø skule (1. - 4. trinn).
Onsdag kl. 09.00 til 12.00, Kolbeinsvik Montessoriskule.

Hege Austevoll
Måndag og torsdag frå kl. 09.00 til kl. 14.00, Austevoll vidaregåande skule.