Skulehelsetenesta

Austevoll kommune har tre helsesjukepleiarar som jobbar i skulehelsetenesta, med fast trefftid på dei ulike skulane.

I trefftida har helsesjukepleiar «open dør»,  det vil seie at helsesjukepleiar er tilgjengeleg for at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt, utan å bestille time på førehand. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du ynskjer å ta opp.

I tillegg til det generelle tilbodet til alle elevar vert det utført målretta helseundersøkingar av enkelte elevar ut i frå meldte/ observerte behov. Det vert også arbeida i grupper med elevane om ulike tema. Helsesjukepleiar samarbeider med skule, psykolog for barn og unge, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykkje frå føresette.

Kontaktinfo

Hege Iren Austevoll
Leiar for helsestasjon- og skulehelsetenesta
E-post
Telefon 55 08 10 71
Mobil 95 21 44 73

Trefftid

Kolbeinsvik Montessoriskule: Torsdagar  09.00 til 11.30
Austevoll vidaregåande skule: Måndagar kl. 8:30 til 15.00

Sissel Tveit Haugland
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 90 62 41 94

Trefftid

Storebø skule: Tysdagar frå kl. 08.30 til 13.30
Fredag frå kl. 09.00 til 11.30 (5.-7. trinn)
Selbjørn skule: Måndag frå kl. 09.00 til 13.30 (5.-7. trinn)

 

Camilla Torsvik
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 45 33 02 35

Trefftid

Selbjørn skule: Måndag frå kl. 09.00 til 13.30 (1.- 4. trinn)

Torill Fagerbakke Bruntveit
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 10 70
Mobil 92 26 15 88

Trefftid

Austevoll ungdomsskule: Tysdag, torsdag og fredag kl. 08.30-14.00
Storebø skule: Onsdag kl. 08.30-13.30 (1.-4. trinn)