Skulehelsetenesta

Austevoll kommune har fire helsesjukepleiarar som jobbar i skulehelsetenesta, med fast trefftid på dei ulike skulane.

I trefftida har helsesjukepleiar «open dør»,  det vil seie at helsesjukepleiar er tilgjengeleg for at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt utan å bestille time på førehand. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du ynskjer å ta opp.

I tillegg til det generelle tilbodet til alle elevar vert det utført målretta helseundersøkingar av enkelte elevar ut i frå meldte/ observerte behov. Det vert også arbeida i grupper med elevane om ulike tema. Helsesjukepleiar samarbeider med skule, psykolog for barn og unge, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykkje frå føresette.

Kontaktinfo

Skulehelsetenesta

Sissel Tveit Haugland:
Mobil: 90 62 41 94
Måndag og torsdag: Selbjørn skule frå kl. 09.00 til 13.30.
Onsdag og fredag: Storebø skule frå kl. 09.00 til 13.30 ( 5.- til 7. trinn).

Torill Bruntveit
Mobil: 92 26 15 88
Tysdag, onsdag, torsdag og fredag: Austevoll ungdomskule frå kl. 09.00 til kl. 14.00.

Malin Vassnes
Mobil: 95 85 28 30
Tysdag: Storebø skule kl. 09.00 til 13.30 (1. - 4. trinn).
Onsdag: Kolbeinsvik Montessoriskule frå kl. 09.00 til 12.00.

Hege Austevoll
Mobil: 95 21 44 73
Måndag og torsdag: Austevoll vidaregåande skule frå kl. 09.00 til kl. 14.00.