Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Følgjeteneste

Følgeteneste

Jordmor har vaktteneste og vil vurdere om du er i fødsel og vil organisere transport og følge deg inn til sjukehuset dersom du treng det. 

Vakttelefon: 90 25 81 69

Dersom jordmor ikkje har vakt, er det vaktlege som vurderer deg.

Kontaktinfo

Vakttelefon jordmor
Mobil 902 58 169