Jobbjordmor

Austevoll kommune har som rutine at gravide arbeidstakarar skal få oppfølging i samband med jobbsituasjonen sin, via bedriftsjordmor. Det skal vere trekantsamtaler kor den gravide, leiar og bedriftsjordmor har samtaler. Tema er tilrettelegging i  jobb.

Sjå lenke: Graviditet og arbeidsmiljø

Adresse

Bedriftsjordmor Merethe Smørholm Ulveseth kontaktes:

Merethe.Ulveseth@volvat.no

Mobil 97 52 25 14
Telefon 55 11 20 46