Kreftomsorg og pakkeforløp for kreft

Austevoll kommune har kreftkoordinator.

Kreft treff oss ulikt, med ulikt alvor og ulik kraft. Sjukdomen rammar familiar og einsamme, unge og gamle. Vi reagerer ulikt,  både fysisk og psykisk.
Når sjukdomen rammar blir mange problemstillingar aktuelle – utfordringar som endrar seg gjennom sjukdomsforløpet og som dei færraste av oss reflekterer over i ein vanleg, frisk kvardag.  
Å vita at nokon på heimstaden din kan gje råd og støtte i ein vanskeleg periode i livet, skapar tryggleik.

Kontaktinfo

Kari Tveit Haugland
Spesialsjukepleiar
E-post
Telefon 55 08 14 24
Mobil 95 83 88 69

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Psykisk helse/kreftkoordinator,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø