Legetenesta

Austevoll legesenter er eit kommunalt fastlegekontor som blei etablert i 2017. Vi held til i moderne og trivelige lokaler i første etasje i Austevoll helsehus.

Vi har for tida 6 fastlegelister og LIS-1 legestilling. Vi har fastlegetenester for alle pasientane på listene våre. Legane har òg andre oppgåver i kommunen. I tillegg utfører vi legevakttenester og yter annan nødvendig helsehjelp til alle som oppheld seg i kommunen. Vi samarbeidar tett med andre kommunale tenester og spesialisthelsetenesta for å bidra til gode, tilgjengelege og heilskaplege tenester for brukarane våre. 

Vår visjon er:

Legetenesta i Austevoll  – vi ynskjer å gje god og fagkyndig pasientbehandling basert på tillit og respekt.

Kontaktinfo

Inger Cecilia Uglenes
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 55 08 10 67

Opningstider

Måndag: 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Tysdag: 08.30-11.00 og 13.00-13.30
Onsdag: 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Torsdag: 08.30-11.00og 13.00-15.00
Fredag: 08.30-11.00 og 13.00-15.00

Adresse

Austevoll helsehus, 1. etasje
Birkelandsvegen 6
5392 Storebø