Blodprøvetaking og sjukepleiartenester

Våre sjukeplaiarar kan ta blodprøvar og utføre ei rekke andre sjukepleiartenester. Ring 55081050 for å avtale time. 

Sjukepleiarane har følgande tenester:

  • Sjømannslegeattest og offshoreattest
  • Blodprøvetaking og andre laboratorietenester
  • EKG, spirometri og 24 timer blodtrykk
  • Oppfølging av sår, stingfjerning med meir
  • Influensavaksine og koronavaksine
  • Vaksinesetting av andre vaksinar etter resept frå lege
  • Reisemedisinsk rådgjeving

 

  • Meld deg i resepsjonen når du kjem
  • Gje beskjed viss du har frikort
  • Ver venleg og bruk godkjend emballasje til urinprøvar