Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Miljøarbeidartenesta

Miljøarbeidartenesta

Miljøarbeidartenesta er samlokaliserte bustader tilknytta personalbase og utegruppa som tilbyr tenester til personar som bur heime, i eigne bustader eller kommunale tilrettelagte bustader.

Kontaktinfo

Linn-Beathe Suphammer
Leiar Miljøarbeidartenesta
E-post

Adresse

Besøksadresse:
Miljøarbeidartenesta
Lindevika 20,
5392 Storebø

Postadresse:
Austevoll kommune,
Miljøarbeidartenesta,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø