Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Miljøtenesta

Miljøtenesta - Eidsbøen bufellesskap

Miljøtenesta er Eidsbøen bufellesskap som er samlokaliserte bustader tilknytta personalbase og utegruppa som tilbyr tenester til personar som bur heime, i eigne bustader eller kommunale tilrettelagte bustader.

Kontaktinfo

Linn-Beathe Suphammer
Leiar Eidsbøen bufellesskap
E-post
Mobil 982 32 951

Adresse

Besøksadresse:
Eidsbøen bufellesskap,
Lindevika,
5392 Storebø

Postadresse:
Austevoll kommune,
Eidsbøen bufellesskap,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø