Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Pleie- og omsorgtenester

Pleie- og omsorgtenester

Det er tildelingskontoret i Austevoll kommune du må kontakte i samband med tildeling av omsorgstenester, sjukeheimsplass, tryggleiksalarm, dagplass med meir.

 


Send søknad til:
Austevoll kommune
Tildelingskontor
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø

Kontaktinfo

Anita Johannesen Bjørkelund
Leiar - Tildelingskontor
Telefon +47 55 08 14 06
Liv Iren Birkeland
Sakshandsamar - Tildelingskontor
Telefon +47 55 08 14 05
Edith Rivenes Vik
Rådgjevar - Tildelingskontor
Telefon +47 55 08 14 03