Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Pleie- og omsorgtenester

Pleie- og omsorgtenester

Det er tildelingskontoret i Austevoll kommune du må kontakte i samband med tildeling av omsorgstenester, sjukeheimsplass, tryggleiksalarm, dagplass med meir.

 


Send søknad til:
Austevoll kommune
Tildelingskontor
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø