Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Heimetenester (heimesjukepleie og praktisk bistand)

I heimetenesta arbeidar sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar. Vi arbeidar for å gje deg tilpassa tenester i din heim eller i omsorgsbustad. Som brukar har du rettar som er forankra i norsk lov. Dette skal sikre deg eit godt tilbod ut frå individuelle behov. Alle tilsette i Austevoll kommune har teieplikt.

Eksempel på heimetenester er husvask, medisinering, personleg hygiene, levering av middagsmåltid med meir.

Heimetenester