Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Dagsenter for eldre med demens

Dagsenter for eldre med demens

Dagsenter er eit tilbod til eldre heimebuande som har demens eller der det er mistanke om demens.

Dagsenteret held til ved Austevoll pleie- og omsorgssenter. Ved dagsenteret vert det servert frukost og middag med dessert, i tillegg til at du får tilbod om trim og andre aktivitetar og sosialt samvær. 

Seniorbussen hentar og bringer til og frå dagsenteret.
Du må søke om plass på dagsenteret.

Dagsenter for eldre med demens

Kontaktinfo

Kontakttelefon dagsenteret
Telefon +47 55 08 15 17
Seniorbussen kontakttelefon
Anita Johannesen Bjørkelund
Leiar - Tildelingskontor
Telefon +47 55 08 14 06
Liv Iren Birkeland
Sakshandsamar - Tildelingskontor
Telefon +47 55 08 14 05
Iren Storebø Melingen
Pleie- og omsorgssjef
E-post
Telefon +47 55 08 15 02

Opningstider

Dagsenteret er ope
måndag, onsdag og fredag
frå kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Austevoll pleie-og omsorgssenter
Birkelandsvegen 26
5392 Storebø