Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Bur du aleine og treng å tilkalle hjelp i akutte situasjonar, kan du søkje om tryggleiksalarm. Alarmen har du på deg heile døgnet, enten i snor rundt halsen eller som ei klokke. Det er ein enkel måte å tilkalle hjelp i akutte situasjonar.

Kontaktinfo

Liv Iren Birkeland
E-post
Telefon 55 08 14 05

Opningstider

Kvardagar kl. 09:00-15:00