Tryggleiksalarm

Bur du aleine og treng å tilkalle hjelp i akutte situasjonar, kan du søkje om tryggleiksalarm. Alarmen har du på deg heile døgnet, enten i snor rundt halsen eller som ei klokke. Det er ein enkel måte å tilkalle hjelp i akutte situasjonar.

Kontaktinfo

Liv Iren Birkeland
Sakshandsamar - Tildelingskontor
Telefon 55 08 14 05

Opningstider

Kvardagar kl. 09:00-15:00