Austevoll kommune

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er ei ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid frå pårørande og andre når dette blir rekna som det beste for brukaren.
Stønaden skal gi deg ein viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du gjer. Kommunen avgjer om du får omsorgsstønad og kva nivå stønaden skal ligge på.

Omsorgsstønad

Kontaktinfo

Edith Rivenes Vik
Rådgjevar - Tildelingskontor
Telefon 55 08 14 03
Mobil 977 91 126

Opningstider

Kl: 09:00 - 15:00

Adresse

Birkelandsvegen 2

5392 Storebø