Tildelingskriterier for pleie- og omsorgstenester

Tildelingskriterier for pleie- og omsorgstenester i Austevoll kommune vedteke i kommunestyre 12. desember 2023.