Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulenten skal bidra til å gje håp og å betre og ivareta pasienten si psykiske helse.

Kva gjer ein erfaringskonsulent? 

Erfaringskonsulenten hjelper andre på bakgrunn av: 

  • eigen erfaring med rus og/eller psykisk lidelse
  • eigen erfaring som pårørande 
  • erfaring i møte tenestene 
  • erfaring med betringssprosessar 

Døme på oppgåver

  • samtalepartnar 
  • rådgjevar
  • informasjon 
  • underviser 
  • vere ein brukar/ pårørande-stemme i systemet 

Kontaktinfo

Mariann Birkeland
Leiar psykisk helse og rus
E-post
Telefon 55 08 14 23
Mobil 930 37 868

Alternativ mobil:930 37 868

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Psykisk helse,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø