Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Psykisk helseteneste for vaksne

Psykisk helseteneste for vaksne

Du kan ta kontakt med psykisk helse og rusteneste dersom du er i ein vanskeleg livssituasjon. Psykisk helse og rusteneste har ei tverrfagleg faggruppe med psykolog, psykiatriske sjukepleiarar, ruskonsulent og erfaringskonsulentar.

Psykisk helseteneste for vaksne gir hjelp og støtte til personar over 18 år som har ei psykisk liding. Kva tilbod du får er avhengig av kor alvorleg situasjonen din er, og kva som skal til for at du kan få det betre.

Kontaktinfo

Mariann Birkeland
Leiar psykisk helse og rus
E-post
Telefon +47 55 08 14 23

Alternativ mobil:930 37 868

Elise Bredahl
Spesialsjukepleiar
E-post
Kari Tveit Haugland
Spesialsjukepleiar
E-post
Telefon +47 55 08 14 24
Anita Yttervoll
Ruskonsulent
E-post

Opningstider

15. september til og med 30. april
måndag - torsdag: 08.00 - 16.00
fredag: 08.00 -15.30

1. mai til og med 14. september
måndag - fredag 08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Psykisk helse,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø