Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Psykolog for vaksne

Psykolog for vaksne

Austevoll kommune har eigen psykolog for vaksne.

Psykolog for vaksne har kontor på helsestasjonen på helsehuset.

Psykologen jobbar førebyggande og helsefremjande, og utfører lettare behandling av psykiske vansker og plagar. Arbeidet inkluderer rettleiing av pårørande.

Ta kontakt med psykisk helse på tlf. 55 08 14 23 om du ynskjer å kome i kontakt med psykologen.